Şirketler Hukuku

 
B&S Hukuk 'Şirketler Hukukuna' ilişkin,
 
  • Yerli ve yabancı ortaklı şirket ve holdinglerin kuruluşu, yabancı ortaklı şirketlerin Türkiye'deki şube ve irtibat bürolarının kuruluşlarının yapılması,

  • Yerli girişimcilerin yurt dışında şirket, şube ve irtibat bürolarının kuruluşlarının yapılması,

  • Şirketlerin birleşme, devralma, bölünme ve hisse devir işlemleri ve şirketlerin tasfiye sürecinin yürütülmesi,

  • Hisse senetlerinin halka arz edilmesi ve ihracına ilişkin diğer tüm işlemlerin yürütülmesi,

  • Şirketlerin hukuki inceleme ve değerlemesinin yapılması, hedef şirketin riskleri ile ilgili hukuki inceleme raporu hazırlanması

  • Şirketlerin Sermaye Piyasası Kurulu ile ilişkilerinin desteklenmesi, ilgili mevzuat değişikliklerinin izlenmesi ve düzenli bir şekilde müvekkil şirketlere raporlama yapılması,

  • Şirketlerin yasal kurumsal işlerini yürütmek ve koordine etmek (genel kurul, yönetim kurulu, pay defteri, hisse senetleri, rehin çeşitli kayıtlar, vb),

  • Şirket bünyesinde kurumsal yönetim uygulamalarına ilişkin olarak şirket yönetimine hukuki danışmanlık hizmetlerinin sağlanması,

  • Yabancıların ve yabancı ortaklı şirketlerin mülk edinmelerine ilişkin danışmanlık verilmesi,

  • Yabancıların Türkiye'de kuracakları şirketlerin hisse dağılımı ve yönetim süreçlerinin yapılanmasında danışmanlık verilmesi.