Anti-Damping Soruşturmaları

 
1.     Yerli Üretici Şikayet Başvuruları
 

Hukuk Büromuz, yerli üreticilere yönelik olarak, T.C. Ekonomi Bakanlığı nezdinde anti-damping, sübvansiyon ve korunma soruşturmalarının başvuru, teknik hesaplama ve analiz, soru formlarının hazırlanması, soruşturmalara uygun dış ticaret stratejilerinin oluşturulması ve diğer mevzuat boyutlarıyla danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Yerli üreticiler için yürütülen çalışmalarda üretim dalı veya firma bazında mevcut durum içinde en etkili argümanlar tespit edilerek üreticinin menfaatinin en yüksek seviyede savunulması amaçlanır.

Bu çerçevede, yerli üretici firmalarımızın Dünya Ticaret Örgütü Anlaşmalarından kaynaklanan hak ve çıkarlarının uluslararası mevzuata uygun ve etkin bir şekilde korunması için yapılması gereken anti-damping, sübvansiyon ve korunma önlem başvurularının tüm aşamalarının gerçekleştirilmesini teminen özetle aşağıdaki hizmetler verilmektedir:

·         Firma/firma grubu bilgilerinin toplanması,

·         Verilerin incelenmesi,

·         Başvurunun hazırlanması,

·         T.C. Ekonomi Bakanlığı’na sunulması,

·         Soruşturma sürecinin izlenmesi ve yönetilmesi,

·         Verginin uygulanmasına kadar geçen süredeki tüm işlemlerin yapılması (yaklaşık 9-12 ay),

 

2.     Yerli Üreticilere Karşı Açılan Soruşturmalarda Savunma

 

Türk ihracatçılara, ABD, Avrupa Birliği, Güney Afrika, İsrail, Arjantin, Hindistan, Endonezya ve Singapur gibi yabancı devletlerce açılan soruşturmalar karşısında da teknik ve ulusal/uluslararası mevzuat açısından savunma amaçlı yukarıda belirtilen hizmetleri, ayrıca bu amaçlara dönük tercüme hizmetlerini sunmaktadır.
 


3.     Önlemlerin Etkisiz Kılınması Soruşturmaları