İcra İflas Hukuku


B&S Hukuk 'İcra İflas Hukukuna' ilişkin,
 

  • Mahkeme kararlarının hızlı bir şekilde icrasını sağlamanın yanı sıra, iflas tehdidi altında olan şirketlere danışmanlık sağlayarak şirketler için en uygun çözümleri üretmektedir.
  • Ayrıca avukatlarımız, tasarrufun iptali, ticareti terk, mevcudu eksiltme, hileli iflas, kambiyo senetlerine özgü haciz yolu takipleri, ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile icra takiplerinin başlatılması, itirazın iptali ve kaldırılması, menfi tespit, istihkak, imzaya ve borca itiraz konularında müvekkillerimize hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.