Birleşme ve Devralmalar


B&S Hukuk 'Birleşme ve Devralmalara' ilişkin,
 

  • Şirketlerin birleşme ve devralma işleminin hukuki alt yapısının hazırlanması, gerekli ruhsat ve idari izinlerin alınması,
  • Kapanış işlemlerinin gerçekleştirilmesi, hisse devir sözleşmeleri, teminat sözleşmeleri, hissedar sözleşmeleri, ortaklık sözleşmelerinin hazırlanması,
  • Durum tespiti raporlarının hazırlanması (due diligence) konularında hukuki danışmanlık hizmeti vermekte olup; dava takibi, fikri mülkiyet, iş, çevre, gayrimenkul, bilgi teknolojileri ve vergi gibi alanlarda çalışan uzman kadrosuyla, birleşme ve devralma süreçlerini tüm boyutlarıyla değerlendirerek sonuçlandırmaktadır.